Keutamaan kualiti ke atas kuantiti – 1

KISAH SATU
Para ulama sirah telah mengisahkan bahawa pada suatu hari Khalifah Umar Ibn al-Khattab r.a. dan beberapa orang sahabat sedang berehat di sebuah tempat,

kemudian katanya : “Wahai para sahabatku, berangan-anganlah…!”
Salah seorang sahabat berkata : “Saya berangan-angan ingin memiliki wang dirham (perak) yang dapat memenuhi tempat ini, kemudian wang tersebut saya pergunakan untuk perjuangan di jalan Allah.

Dan orang kedua juga berangan-angan ingin memilik wang dinar (emas) yang sebanyak tempat tersebut, kemudian dibelanjakan di jalan Allah.

Kemudian Khalifah Umar r.a. berkata : “Saya berangan-angan ingin memiliki orang-orang yang banyak (berkualiti) seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Muadz ibn Jabal, Salim Mawla Abu Huzaifah ibn Yaman, kemudian saya gunakan mereka untuk berjuang di jalan Allah.

KISAH DUA
Khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. telah mengutus Amr ibn al-Ash r.a. untuk membuka daerah Mesir dengan hanya 4 000 orang tentera sahaja. Kemudian beliau (Amr) memohon tambahan bilangan tenteranya, kemudian Khalifah menambahkan lagi 4 000 orang dengan 4 orang komander. “Setiap seorang (komander) sebanding kualitinya dengan seribu orang tentera, maka bermakna kini bilangan tentera kamu ada 12 000 orang…! Dan bilangan 12 000 orang itu adalah banyak dan tidak boleh dikalahkan.

Khalifah Umar r.a. percaya bahawa yang menjadi ukuran dan pertimbangan adalah kualiti, mutu, ketangkasan dan kecekalan orang-orang yang dikirimkannya bukan semata-mata kerana bilangan dan jumlahnya sahaja.

Petikan buku : Fiqh Keutamaan Prof. Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, di bawah tajuk keutamaan kualiti ke atas kuantiti

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s