Peperangan Rasulullah s.a.w – siri 1

PEPERANGAN RASULULLAH S.A.W.

Ghazwah ialah peperangan antara orang Islam dan orang musyrik yang disertai oleh nabi S.A.W. Jumlah ghazwah ialah sebanyak 26.
Sariyyah pula ialah pertempuran kecil yang berlaku antara orang Islam dan orang musyrik yang tidak disertai oleh Nabi S.A.W. Jumlah sariyyah ialah 38.

1. Ghazwah Badar al-Kubra
Tarikh: 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijrah
Tempat: Berhampiran Wadi Rahqan
Tujuan: Menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Mekah yang dipimpin oleh Abu Suffian.
Kekuatan Tentera: Tentera Islam seramai 313/314 (70 ekor unta dan 2/3 ekor kuda sahaja). Manakala Tentera Quraisy seramai 1000 orang termasuk 600 berbaju perisai, 100 ekor kuda dan 700 ekor unta.
Sinopsis:
Abu Suffian yang telah memimpin kafilah Quraisy telah terselamat daripada sekatan orang Islam, namun atas utusannya, Quraisy telah menghantar pasukan tentera untuk memerangi orang Islam. Rasulullah S.A.W. telah meminta pendapat daripada kaum Muhajirin dan Ansar sama ada baginda patut menyertai peperangan atau tidak. Saad bin Muaz merupakan ketua kaum Ansar dan mereka menyokong setiap keputusan Rasulullah S.A.W termasuk dalam penglibatan baginda dalam peperangan ini.

Al-Hubab bin Al-Munzir telah membawa Rasulullah S.A.W. dan para sahabat ke tempat yang strategik untuk menyekat air Badar daripada sampai ke orang musyrik. Saad bin Muaz telah mencadangkan agar sebuah khemah untuk Rasulullah S.A.W. didirikan di belakang barisan tentera Islam dan beliau memberitahu baginda bahawa terdapat beberapa orang Islam yang tidak dapat menyertai peperangan tersebut. Rasulullah S.A.W. telah membakar semangat kaum muslimin untuk mati syahid. Baginda juga memohon kepada Allah S.W.T. agar memenangkan kaum muslimin.

Atas janji Allah S.W.T, kemenangan berpihak kepada Islam. Seramai 14 orang tentera Islam mati syahid dalam peperangan ini manakala seramai 70 orang tentera musyrikin terbunuh termasuk Abu Jahal dan 70 orang lagi ditawan. Rasulullah S.A.W. telah menerima cadangan Abu Bakar agar tawanan perang ini menebus diri mereka dengan harta dan bagi yang tidak mampu, mereka hendaklah mengajar 10 orang anak kaum muslimin membaca dan menulis. Allah S.W.T telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 123-127 mengenai ghazwah Badar ini. Allah S.W.T. juga telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 67-68 kerana menegur Rasulullah kerana menerima tebusan harta bagi tawanan perang.

2. Ghazwah Uhud
Tarikh: 15 Syawal tahun ke-3 Hijrah (Sabtu)
Tempat: Bukit Uhud (dua batu ke utara Madinah)
Tujuan: Orang kafir Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar.
Kekuatan tentera: Tentera Islam seramai 1000 orang termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munafik menarik diri menjadikan tentera Islam 700 orang sahaja. Tentera Quraisy pula seramai 3000 orang, termasuk 700 orang berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda.
Sinopsis:
Rasulullah S.A.W. dan beberapa orang para sahabat pada mulanya berpendapat untuk bertahan di dalam Madinah sahaja. Akan tetapi baginda akhirnya akur kepada pendapat sesetengah pemuda Islam dan orang Muhajirin dan Ansar agar keluar Madinah dan bertempur di tempat perhimpunan orang musyrik. Baginda telah menyusun strategi dengan begitu bijak sekali untuk menghadapi tentera musyrik yang jauh lebih ramai termasuk memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair al-Ansari untuk mengawal di atas bukit. Baginda telah berpesan kepada kumpulan pemanah ini agar tidak berganjak dari posisi masing-masing tidak kira tentera Islam sedang menang atau kalah sehinggalah diberitahu.
Allah telah membantu orang Islam menentang musuh-musuh mereka dan mereka sedang memenangi pertempuran. Ketika orang Islam sedang sibuk memungut harta rampasan perang setelah orang musyrik melarikan diri, kumpulan pemanah telah ternampak dan mereka juga ingin turut sama memungut harta rampasan tersebut kerana telah menyangka kemenangan di pihak mereka. Hanya 10 orang termasuk Abdullah bin Jubair al-Ansari sahaja yang tidak berganjak dari posisi mereka. Melihat kejadian ini, Khalid bin al-Walid yang merupakan ketua sayap kanan orang musyrik ketika itu mengambil peluang ini untuk menyerang hendap orang Islam dari belakang. Barisan tentera Islam menjadi kacau bilau dan keadaan menjadi semakin buruk apabila tersebar khabar angin Rasulullah S.A.W. telah terbunuh.
Orang musyrik sangat berpuas hati kerana telah berjaya mengalahkan orang Islam sebagai menebus kekalahan mereka dalam ghazwah Badar. Sebanyak 70 orang Islam gugur syahid dalam peperangan ini manakala hanya 23 orang musyrik yang terbunuh. Hamzah bin Abdul Mutalib merupakan salah seorang yang gugur syahid. Mayatnya telah dibelah oleh Hindun,isteri Abu Suffian, lalu dia mengunyah jantung Saidina Hamzah dan memuntahkannya semula. Rasulullah S.A.W. berasa amat sedih melihat keadaan mayat bapa saudaranya itu. Allah S.W.T. telah menurunkan beberapa ayat mengenai ghazwah ini bagi merawat kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka punca kekalahan mereka. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139-142 dan 152-153.

3. Ghazwah Bani Nadhir

Tarikh: Bulan Syawal tahun 5 Hijrah.
Tempat: Perkampungan Bani Nadhir
Tujuan: Bani Nadhir telah mencabuli perjanjian antara mereka dan Negara Islam Madinah dengan membuat pakatan untuk membunuh Rasulullah S.A.W.
Kekuatan tentera: Tentera Islam dipimpin oleh Rasulullah S.A.W. dan panji-panji baginda telah dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Tentera musuh terdiri daripada puak Yahudi Bani Nadhir.
Sinopsis:
Sewaktu Rasulullah S.A.W. dan para sahabat berada di perkampungan Bani Nadhir, puak Yahudi Bani Nadhir telah merancang untuk membunuh Nabi S.A.W. dengan cara menghempap baginda dengan batu besar sewaktu baginda sedang bercakap-cakap dengan mereka sambil bersandar di dinding rumah. Allah telah menzahirkan rancangan jahat mereka itu kepada Rasulullah S.A.W lalu baginda bangun dan terus pulang ke Madinah bersama-sama para sahabat. Rasulullah S.A.W. telah mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadhir untuk memberitahu mereka agar keluar dari perkampungan mereka dalam masa 10 hari kerana pengkhianatan mereka itu.
Bani Nadhir telah pun bersiap-siap untuk keluar setelah menerima amaran daripada Nabi S.A.W, namun mereka kemudian memilih untuk bertahan di dalam kubu-kubu mereka setelah dihasut oleh ketua golongan munafik iaitu Abdullah bin Ubai yang berjanji untuk menghantar 2000 orang tentera daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka. Rasulullah S.A.W. mengambil keputusan untuk keluar dan memerangi mereka. Bani Nadhir bertahan di dalam kubu mereka dengan merejam batu dan anak panah ke arah tentera Islam. Walaupun Rasulullah S.A.W. dan orang Islam berjaya mengepung mereka, namun mereka tetap sabar bertahan dan ini menyebabkan Rasulullah S.A.W. terpaksa menebang dan membakar pohon-pohon kurma mereka. Bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubai tidak sampai-sampai sehingga mereka akhirnya terpaksa menyerah kalah.
Rasulullah S.A.W. mengenakan syarat kepada mereka agar keluar tanpa membawa senjata dan hanya membawa harta yang mampu dipikul oleh seekor unta. Baginda juga memberi jaminan bahawa nyawa mereka akan terselamat. Apabila mereka ingin keluar dari kampung halaman mereka, mereka mengambil semua harta yang mampu dibawa dan mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. Sebahagian daripada mereka menetap di Khaibar, 100 batu dari Madinah, manakala sebahagian lagi menetap di Jarsh, selatan Syam. Hanya dua orang sahaja yang memeluk Islam. Allah S.W.T.
telah menurunkan ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 2-4 berkenaan dengan peperangan ini.

<a href=”

Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Advertisements

Leave a comment

Filed under Buku, Sirah Nabawiyyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s