Monthly Archives: July 2009

Menjadi Murabbi Sukses

Pendahuluan

“ Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. “ ( QS. 21 : 107 )

Allah mewajibkan setiap muslim berdakwah, agar mantap merealisasikan misi keberadanya dimuka bumi.

“ Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah ( manusia ) mengerjakan yang baik dan cegahlah ( mereka ) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” ( QS. 31 : 18 )

“ Siapakah yang lebih baik perkataanya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shaleh dan berkata, “ sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?” (QS. 41 : 33 )

Untuk berdakwah, kita perlu memahami tahapan da’wah. Secara umum, ada 2 tahapan da’wah, yakni da’wah umum (ammah) dan da’wah khusus (khoshshoh). Da’wah ammah adalah da’wah yang ditujukan kepada masyarakat umum tanpa adanya hubungan yang intensif antara da’i ( orang yang berdakwah ) dan mad’u ( orang yang di da’wahi ). Follow up ( kelanjutan) dari da’wah ammah adalah da’wah khoshshoh. Yakni da’wah kepada orang-orang terbatas yang ingin bersungguh-sungguh mengamalkan islam. Hubungan antara da’i dan mad’u berlangsung intensif pada da’wah khoshshoh. Umumnya, mad’u pada dakwah ini dikumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil berjumlah 3-12 orang yang disebut dengan halaqah (lingkaran). Didalam halaqah inilah murrobi (Pembina) berada. Murrobi adalah seorang da’i yang membina mad’u dalam halaqah. Ia bertindak sebagai qiyadah ( pemimpin ), ustadz ( guru ), walid ( orang tua ), dan sahabat bagi mad’unya. Peranan multi fungsi itu menyebabkan seorang murrobi perlu memiliki berbagai macam ketrampilan, antaras lain ketrampilan memimpin, mengajar, membimbing, dan bergaul. Mencetak murrobi sukses bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa kendala yang menghadang. Kendala tersebut dapat dikelompokan dalam 3 bagian :

 1. Kendala kemahuan – yakni kendala berupa belum munculnya kesadaran dan motivasi yang tinggi dari sebagian kita untuk menjadi murrobi
 2. Kendala kemampuan – yakni kendala berupa minimnya pengetahuan dan pengalaman menjadi murrobi.
 3. Kendala kesempatan – Yakni kendala ketiadaan waktu dan kwesempatan untuk menjadi murrobi.

Mestinya, berbagai kendala tersebut dapat di atasi dengan kekuatan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Tanpa kekuatan iman dan taqwa, obsesi menjadi murrobi sukses menjadi musykil dilakukan.

Selain dengan iman dan taqwa, untuk mengatasi berbagai kendala itu kita juga harus menyadari beberapa keutamaan menjadi murrobi, diantaranya :

 1. Melaksanakan kewajiban syar’i
 2. Menjalankan Sunnah Rasul
 3. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda
 4. Mencetak pribadi-pribadi unggul
 5. Belajar berbagai ketrampilan
 6. Meningkatkan iman dan taqwa
 7. Merasakan manisnya ukhuwah

Syarat Murrobi

Dalam membina mad’unya, ia perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

 1. Memiliki pengetahuan tentang islam sebagai minhajul hayah (metode hidup), khususnya menguasai kurikulum halaqah ( yang biasanya dibuat oleh jama’ah )
 2. Mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf arab, meskipun tingkat dasar.
 3. Tidak terbata-bata dalam membaca Al Qur’an.
 4. Mempunyai kemampuan meng’organising
 5. Mempunyai kemampuan merespon dan menyelesaikan masalah
 6. Mempunyai kemampuan menyampaikan ide dan pengetahuanya kepada orang lain
 7. Berusaha menghiasi dirinya dengan akhlaq islami, khususnya akhlak seorang murrobi

Tugas dan Hak Murrobi

Sebagai pemimpin dalam halaqah, murrobi perlu memahami tugas-tugasnya. Tugas murrobi adalah :

 1. Memimpi pertemuan
 2. Mengambil keputusan dalam syuro’ halaqah.
 3. Menasehati dan mengupayakan pemecahan masalah mad’u
 4. Mempertimbangkan usulan dan kritik mad’u
 5. Mengawasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran infaq
 6. Menghidupkan suasana ruhiyah, fikriyah dan da’wiyah dalam halaqah.
 7. Membangun kinerja halaqah yang solid, sehat, dinamis, produktif dan penuh ukhuwah.
 8. Memahami dan menguasai kondisi mad’u serta maningkatkan potensi mereka
 9. Meneruskan dan mensosialisasikan informasi dan kebijakan jama’ah
 10. Mengupayakan terealisasinya berbagai program halaqah dan jama’ah dalam lingkup halaqah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, murrobi mempunyai hak untuk :

 1. Didengar dan ditaati
 2. Diminta pendapat
 3. Dihargai dan dihormati
 4. Mengajukan permintaan bantuan untuk melaksanakan tugas
 5. Memutuskan kebijakan
 6. Membentuk kepengurusan halaqah

Tujuan dan sasaran Halaqah

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 4 sasaran halaqah, yaitu :

1. Tercapainya 10 muwashofat ( sifat-sifat ) tarbiyah

 • a. Aqidah yang bersih ( salimul aqidah )
 • b. Ibadah yang benar ( shohihul ibadah )
 • c. Akhlaq yang kokoh (matinul khuluq )
 • d. Penghasilan yang baik dan cukup (qodirul ‘alal kasbi )
 • e, Pikiran yang berwawasan ( mutsafaqul fikr )
 • f. Tubuh yang kuat ( qowiyul jism )
 • g. Mampu memerangi hawa nafsu ( mujahidu linafsihi )
 • h. Mampu mengatur segala uirusan (munazhom fi syu’unihi )
 • i. Mampu memlihara waktu (harisun ‘ala waqtihi )
 • j. bermanfaat bagi orang lain ( nafi’un lighoriihi )

2. Tercapainya ukhuwah islamiyah

3. Tercapainya produktivitas dakwah ( berupa tumbuhnya da’i dan murrobi baru )

4. Tercapainya pengembangan potensi mad’u

Advertisements

1 Comment

Filed under Buku, Dakwah

SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH

1- Peristiwa : Kematian 2 tokoh penyokong da’wah Rasulullah yakni bapa saudara Rasulullah,Abu Talib  dan isteri baginda,Saidatina Khadijah pada tahun ke-10 kerasulan.

Kesan : Peninggalan Abu Talib menyebabkan orang kafir Quraisy berani menentang da’wah Rasulullah kerana tiada lagi penentangan dan perlindungan dari bapa saudaranya itu.Walaubagaimanapun Abu Talib tidak sempat memeluk Islam sebelum beliau meninggal dunia.

Peninggalan isteri pertama Rasulullah yang banyak membantu da’wah Rasulullah menyebabkan Rasulullah sedikit hilang tempat semangat dan pergantungan.Rasullullah sangat berdukacita dengan kehilangan kedua-dua orang yang disayangi dan tahun ini dikenali sebagai ‘TAHUN DUKACITA’.

Ibrah:

a)Kepentingan mempunyai kaum kerabat yang bertindak selaku pelindung dan tempat sokongan walaupun mereka tidak bersama dengan da’wah Baginda/kita.Perlindungan dan sokongan ini mampu menghalang sebarang niat jahat dari pihak yang mahu menggagalkan keberjayaan da’wah.Oleh itu,sentiment kabilah dan kekeluargaan /keturunan baik kadang-kadang boleh digunakan oleh penda’wah untuk melindungi da’wah tersebar luas.

b)Peranan isteri solehah dan beriman dalam mendukung da’wah/tanggungjawab yang digalas oleh sang suami.Isteri solehah bertindak sebagai penenang kecelaruan jiwa,berkongsi penderitaan suami dan sama-sama memikirkan jalan keluar ke atas kerungsingan tersebut.Sokongan sosial sangat penting dalam memastikan sesuatu tanggungjawab/da’wah dapat digalas dengan lebih baik dan mudah.Kasih saying Rasulullah terhadap Khadijah berkekalan walaupun selepas Khadijah meninggal duni sehingga dicemburui oleh isteri-isteri Rasulullah yang lain.

c)Walaupun Baginda kehilangan bapa saudara yang member perlindungan kepada baginda tetapi tidak beriman,Allah telah menegah Rasulullah daripada terus-menerus berdoa supaya dosa bapa saudaranya itu diampun oleh Allah.Firman Allah:

‘’Tidak dibernarkan bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik,sekalipun kaum kerabat sendiri.sesudah nyata mereka bahawa orang-orang musyrik  itu adalah ahli neraka’’.(At-Taubah:113)

2- Peristiwa: Penghijrahan baginda ke Taif untuk menyebarkan da’wah kepada Bani Thaqif kerana tentangan kafir Quraisy semakin hebat selepas kematian dua tokoh di atas.Walaubagaimanapun,da’wah baginda ditolak secara kasar di mana kanak-kanak Bani Thaqif dihasut sehingga mereka melontar batu kearah dan menyebabkan darah mengalir keluar dari kaki Rasulullah.Lantas,baginda bersembunyi di sebuah kebun dan berdoa:

………….’Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku,aku tidak peduli(apa yang menimpa)……’

Sewaktu Rasulullah bersembunyi di kebun anggur ini,pemilik kebun berasa kasihan dengan      Rasulullah dan meminta hambanya,Abbas untuk menghidangkan anggur kepada Rasulullah.Baginda mula makan dengan menyebut Bismillah dan ini telah menarik perhatian Abbas,lantas beliau juga memeluk Islam di hadapan Rasulullah.

Kesan: Keislaman Abbas dan kepulangan baginda dari Taif selepas misi da’wah Baginda gagal.

Ibrah:

a)Kebijaksanaan ,keazaman dan sikap tidak berputus asa perlu dimiliki oleh seorang penda’wah dalam melebarkan sayap da’wahnya setelah ditentang di sesebuah kawasan.Mnecari medan baru da’wah adalah perlu untuk memastikan keterusan da’wah.

b)Peristiwa Rasulullah dibaling batu membuktikan bahawa jalan da’wah itu tidak mudah dan pada penda’wah perlu bersedia menghadapi sebarang bentuk ancaman terhadap bahan da’wahnya.

c)Doa memberi kekuatan kepada penda’wah untuk meneruskan perjuangan kerana ia adalah cara manusia itu kembali dan memohon pertolongan dari yang Esa.Doa Rasulullah di kebun membuktikan bahawanya yang paling penting dalam hidup seorang penda’wah ialah jauh dr kemurkaan Allah bukan kemurkaan makhluk lain.

3- Peristiwa :Berlakunya peristiwa Isra’ dan Mi’raj di mana Rasulullah diisra’kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa’.Kemudian Baginda diMi’rajkan ke langit yang tinggi dan terus pulang ke rumah di Makkah pada malam itu juga.Apabila Rasulullah menceritakan mukjizat itu,kaum kafir Quraisy memperlekehkan kelebihan tersebut tetapi diyakini oleh Abu Bakar dan mereka yang beriman.

Kesan: Sembahyang lima waktu difardukan kepada setiap umat Islam yang baligh dan berakal.

Ibarah:

(i)Hubungkait isu Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dengan isu Dunia Islam.Membuktikan usaha mempertahakan Palestin sebagai bumi Islam adalah tanggungjawab setiap umat Islam.Kecuaian mempertakankan Palestin adalah kecuaian umat islam.

(ii)Simbol ketinggian kedudukan orang Islam  yang tiada tolok tandingannya dan lambang kewajipan mengatasi hawa nafsu.

(iii)Membuktikan bahawa penerokaan menerusi ruang angkasa mengatasi tarikan gravity adalah tidak mustahil dan boleh berlaku.Rasulullah sendiri adalah angkasawan Islam yang Berjaya menerokan ruang angkasa membuktikan mukjizat baginda yang hebat.Petanda untuk umat islam untuk mengkaji ilmu graviti dan angkasa.

(iv)Kefardhuan solat 5 waktu kepada umat Islam.Kewajipan ini diibaratkan sebagai mi’raj(anak tangga) untuk naik bertemuNya kelak.Jalan solat adalah jalan terbaik untuk memperelok rohani dan jasmani manusia.

4- Peristiwa:Pertemuan Rasulullah dengan rombongan kaum Aus dan Khazraj semasa di Aqabah(melontar jamrah) lantas 7 orang dari mereka memeluk Islam.Mereka ini lalu menyebarkan agama baru ini tatkala pulang ke kampong halaman di Madinah.Pada tahun berikutnya(tahun 2 kerasulan),pada musim haji,12 orang muslimin Ansar datang ke Makkah dan berbaiah dengan Rasulullah.Musab bin Umair dihantar ke Madinah bersama mereka untuk mengajarkan Islam di Madinah membawa kepada kepesatan da’wah Islam di Madinah.Pada tahun ke 13 kerasulan,70 orang muslimin dan 2 muslimat Ansar bertemu dengan Rasulullah dan berbaiah:membantu dan meyokong,mempertahakan baginda sepertimana mereka mempertahankan wanita dan anak-anak mereka.12 orang ketua kelangan mereka dilantik oleh baginda.

Ibrah:

(i)Usaha da’wah Baginda di Aqabah membuktikan bahawa kebaikan Islam itu tidak terhad disampaikan di majlis ilmu sahaja tetapi juga diluar lingkungan majlis ilmu.Kebijaksanaan Rasulullah berda’wah di tempat tumpuan orang ramai menambahkan keberangkalian da’wah beliau diterima.Sifat baginda yang tidak sedih walaupun hanya 7 orang menerima da’wah beliau membuktikan kecekalan baginda.

(ii)Rentetan Keislaman kaum Aus dan Khazraj telah meneguhkan ajaran Islam di Madinah dan membukan jalan untuk da’wah Rasulullah untuk memerangi kaum syirik dan musyrik di Madinah.Persaudaraan antara dua kaum ini membuktikan bahawa Islam itu agama yang aman dan mementingkan persaudaraan untuk memastikan kemenangan Islam.

Leave a comment

Filed under Buku, Sirah Nabawiyyah

PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH

PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH

video 1

Pengajaran dari video 1

1. Apabila Allah ingin menolong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan pegislahan, Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya, rasa benci kepada kesesatan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya

2. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak pernah mengimpikannya. Apa yang Allah telah ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah melakukan ibadat. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Sekiranya Baginda SAW bercita-cita memperoleh kenabian, nescaya Baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan kepadanya. Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan kejadian yang dilihatnya dalam Gua Hira itu. Rasulullah SAW mendapat kepastian bahawa Baginda menjadi Rasul, hanya setelah melihat Jibril. Begitu juga setelah Waraqah bin Naufal menegaskan perkara itu kepada Baginda. Waraqah memberitahu Baginda, apa yang dialami oleh Baginda dalam gua tersebut adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi Musa a.s

video 2

Pengajaran dari video 2

1. Jika dakwah islah merupakan satu perkara yang janggal kepada kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai, pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang. Dia perlu menangguh langkah dakwah secara terang-terangan sehinggalah sebilangan manusia telah mengimani dakwah tersebut dan sanggup berkoraban apa sahaja. Langkah ini dilakukan supaya jika pelopor dakwah disakiti para pengikut yang beriman dengan dakwahnya akan bangkit melakukan kewajipan dakwah (menggantikan beliau). Dengan itu, kesinambungan dakwah akan terjamin

2. Walaupun setelah golongan jahat dan sesat mengenakan seksaan dan penindasan ke atas orang-orang mukmin, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Ini menjadi bukti kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. Ia juga menunjukkan ketinggian jiwa dan rohani mereka. Mereka menganggap kesakitan yang menimpa hanyalah sebagai satu kerehatan perasaan, juga ketenangan jiwa dan akal. Mereka lebih mendambakan keredhaan Allah berbanding penyeksaan, halangan dan penindasan yang dialami jasad mereka

Penguasaan hakiki bagi orang-orang mukmin yang jujur dan pendakwah yang ikhlas adalah kepada roh-roh mereka, bukan kepada tubuh badan mereka. Mereka segera menyahut tuntutan rohani tanpa menghiraukan kerehatan, kekenyangan dan kelazatan yang dituntut jasad mereka. Dengan sikap inilah, dakwah telah menang dan kebanyakan orang ramai berjaya dibebaskan daripada kegelapan kesesatan dan kejahilan

video 3

Pengajaran dari video 3

1. Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Talib dan keengganan menerima tawaran harta da takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Baginda

” Demi Allah, wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini, sekali kali aku tidak akan meninggalkannya, sehinggalah Allah memenangkannya atau aku binasa kerananya”

Bagi orang-orang mukmin, susah payah di jalan kebenaran merupakan kerehatan jiwa dan hati mereka. Pada mereka, redha Allah dan syurgaNya lebih mulia dan lebih berharga daripada segala pangkat, kemegahan dan harta dunia

2. Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya, samada kepada nyawa atau berbentuk ancaman fitnah kepada pegangan akidah, dia mestilah menyediakan tempat yang selamat untuk penyokongnya. Ini menjamin kesinambungan dakwah dan penyebarannya

3. Perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat agar berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali menunjukkan ikatan agama sesama golongan beragama (walaupun berbeza agama mereka) adalah lebih kuat dan kukuh. Ini berbanding ikatan mereka dengan penyembah berhala dan golongan atheis. Agama-agama Samawi dari segi sumber dan asas-asasnya yang sahih, sepakat dalam objektif sosial dan persoalan keimanan kepada Allah, rasul-rasulNya dan hari Akhirat. Kebersamaan ini menjadikan jalinan kekerabatan antara agama-agama ini lebih kukuh berbanding mana-mana jalinan lain.

Leave a comment

Filed under Buku, Sirah Nabawiyyah

Kehidupan Baginda Sebelum diutuskan Sebagai Rasul

KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL

SEWAKTU KECIL

1- Baginda datang dari keturunan yang mulia

“ Sesunguhnya Allah mencipta makhluk ini, lalu Dia menciptakan aku dari sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka (manusia). Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Kemudian Dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rapi, maka Dia menciptakan aku dari sebaik-baik kabilah (Quraisy). Kemudian Dia meneliti pemilihan keluarga secara rapi, maka Dia menciptakan aku dari sebaik-baik keluarga (Bani Hasyim). Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga dipilih menjadi Rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka. (asal usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda tiada yang lahir dari perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah) – Riwayat At Tirmidzi dengan sanad yang sahih

Pendakwah atau pengislah yang berada di kedudukan yang mulia dalam masyarakat, akan lebih mudah untuk menarik orang untuk mendengar seruannya

“ Mereka yang terpilih semasa jahiliyyah adalah mereka juga yang terpilih semasa Islam sekiranya mereka memahami”.

2- Baginda membesar sebagai anak yatim piatu, setelah kewafatan ibu dan ayah Baginda sewaktu Baginda masih kecil lagi, dan seterusnya dipelihara oleh bapa saudara Baginda, Abu Talib.

Ketabahan pendakwah menanggung keperitan sebagai anak yatim atau kesusahan hidup semasa kecil, menjadikan beliau lebih sensitif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Setiap pendakwah perlu kepada aset perikemanusiaan yang mulia untuk membolehkan beliau merasai kesengsaraan orang ygan lemah dan susah.

3- Menghabiskan 4 tahun pertama zaman kanak-kanak di padang pasir, di perkampungan Bani Saad. Bakat bakat baginda terasah dalam kemurnian dan keheningan padang pasir, di bawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih.

Pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada fitrah semulajadi dan jauh daripada kehidupan kompleks, kemurnian fikiran, kekuatan akal, tubuh badan dan jiwa juga kesejahteraan rasional dan pemikiran akan mudah dibentuk. Oleh kerana itu, Allah telah memilih orang Arab untuk menyampaikan risalah Islam ini, kerana mereka lebih berjiwa murni, berfikiran sejahtera, dan berakhlak mantap. Mereka lebih cekal menanggung kesukaran perang di jalan Allah dan menyebarkan risalahNya ke ceruk dunia jika dibandingkan dengan bangsa bertamadun yang berjiran dengan mereka.

4- Keunggulan Baginda diketahui sejak kecil lagi. Di wajahnya ada tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa saying kepada sesiapa yang melihatnya. Baginda telah mendapat keistimewaan untuk di tempat duduk datuknya di dalam satu-satu majlis yang mana tidak pernah didapati atau diberikan pada anak-anak datuknya yang lain ( bapa saudara Rasul).

AWAL REMAJA

1- Pada awal remaja, Baginda mengembala kambing dengan upah beberapa qirat. Pada umur 25 tahun, Baginda berniaga untuk Khadijah binti Khuwailid.

Dalam urusan sara hidup, seorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, merendah harga diri atau hina.

2- Baginda tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah dalam bersuka ria dan berfoya-foya.

Kehidupan pendakwah yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah, pengislahan akhlak dan memerangi mungkar. Musuh-musuh pengislahan tidak akan menemui sebab untuk mencemuh masa lalunya sama ada yang terdekat atau lampau.

3- Baginda mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Ini terbukti apabila beliau berjaya menghindari perselisihan yang hamper timbul di kalangan kabilah Arab sewaktu isu perletakan semula hajarul Aswad.

Hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan kepimpinannya.

4- Baginda dikenali sebagai Al-Amin di kalangan kaumnya. Seorang yang jujur, amanah, menepati janji dan mempunyai reputasi yang baik di kalangan kaumnya. Sikapnya telah menarik minat Khadijah untuk menawarkan pekerjaan kepada Rasulullah saw, yang mana Khadijah telah memperoleh keuntungan yang banyak daripada perniagaan ini. Kerana akhlaknya yang cantik itu juga, Khadijah telah melamarnya untuk menjadi teman hidup.

Pengalaman pendakwah berkelana, bergaul dengan orang ramai, memahami adat, situasi dan masalah mereka, memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. Pendakwah yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei tanpa bergaul dengan mereka yang mempunyai pelbagai aliran, adalah golongan yang gagal dalam dakwah islah.

“ Serulah ke jalan Tuhanmu ( wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan pengajaran yang baik (An-Nahl : 125)

DEWASA (25 KE ATAS)

1- Baginda bermusafir keluar dari Mekah sebanyak dua kali, kedua-duanya ke Kota Busra di Syam. Pertama, bersama bapa saudara baginda, Abu Talib, ketika baginda berusia 12 tahun. Kedua, ketika berusia 25 tahun, sebagai peniaga kepada harta dagangan Khadijah

2- Beberapa bulan sebelum diutuskan sebagai Nabi, Baginda telah berkhalwah di Gua Hira’ selama sebulan kerana memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaanNya.

Dari semasa ke semasa, pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia bersendiri. Bersendiri seumpama ini akan mengajak pendakwah memuhasabah diri, lebih-lebih lagi dalam kehidupan penuh cabaran dan kacau-bilau di sekelilingnya.

Wallahu’alam
Wassalam wrt wbt

rujukan: Sirah Nabi Muhammad s.a.w oleh Syeikh Mustafa as-Sibaei

Leave a comment

Filed under Buku, Sirah Nabawiyyah

bismillah

Assalamualaikum wrt wbt

” Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku. Dan mudahkanlah bagiku, tugasku. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Supaya mereka faham perkataanku.” (Taha : 25 – 28)

Mudah-mudahan kelahiran blog ini akan mencapai objektifnya, melatih setiap penulisnya untuk berkongsi, memberi dan menerima di samping memberi manfaat kepada semua yang membacanya. Amin

Wallahu’alam

1 Comment

Filed under Uncategorized